POLITICA DE RETUR A PRODUSULUI/PRODUSELOR

Returul produselor cumparate online se poate realiza conform legii in termen de 14 zile din momentul intrarii in posesie al produsului/produselor la sediul nostru sau prin curierat rapid cu costurile de transport suportate de catre cumparator.

Ambalajul trebuie sa fie intact iar eventualele deteriorari ale produsului pot scadea valoarea returnata cumparatorului. Cost transport retur – 20lei. In cazul livrarii prin curier rapid, va rugam verificati continutul coletului in prezenta curierului. Orice neregula va fi semnalata acestuia si in cazul produselor deteriorate, se va intocmi proces verbal “produs deteriorat la transport”.

Retururile fara documentul de predare – primire nu vor fi luate in considerare si valoarea platita initial nu va fi returnata cumparatorului. Click pentru a descarca documentul de predare – primire Formular retur. Acesta va fi trimis in colet impreuna cu produsul/produsele returnate.

Dupa primirea produselor retur, societatea noastra va comunica prin e-mail cumparatorul daca starea acestora este conforma cu politica de retur si suma de restituit prin cont bancar in termen de 30 de zile.

PRODUS DETERIORAT IN URMA LIVRARII DE CATRE CURIER

Pentru livrarea prin FAN Courier, daca destinatarul observa la primire urme de deteriorare ale coletului extern si intern, se va solicita incheierea unui proces verbal de constatare in prezenta curierului. Ulterior se va inregistra de catre client/cumparator si sesizarea catre FAN Courier, prin apel telefonic la 021.9336, sau in scris, printr-un email la customer@fancourier.ro 

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori (extras FAN COURIER )
 
FAN Courier Express a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste furtul, pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, de returnare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
 
Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.
 
Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
 
Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunzatoare a serviciului postal) poate formula o reclamatie scrisa prin depunere personala la oricare dintre locatiile FAN Courier Express, prin e-mail pe adresa customer@fancourier.ro, telefon 021.9336 sau o poate trimite in plic recomandat prin intermediul serviciului postal Confirmare de primire, la adresa Sos de Centura nr 31, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, in atentia departamentului Relatii cu Clientii.
 
In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor, precum si datele de contact (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata sa poata fi contactat reclamantul), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie AWB, a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte date si informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.
 
Reclamatia se analizeaza si se solutioneaza individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.
 
Departamentul Relatii cu Clientii inregistreaza fiecare reclamatie si confirma reclamantului primirea acesteia in functie de modul cum a fost primita, astfel: prin eliberarea/inmanarea  unui numar de inregistrare in cazul reclamatiilor depuse personal, telefonic (SMS), prin e-mail, daca reclamantul face publica adresa sa de e-mail sau solicita acest lucru, prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic prin intermediul serviciului confirmare de primire, respectiv prin adresa de raspuns in cazul reclamatiei primite prin intermediul oricarui serviciu postal distinct de serviciul Confirmare de primire atunci cand exista o solicitare expresa in acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclamatiei, se va tine seama de solicitarea acestuia.
 
Orice reclamatie se va inregistra in „Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata, in termen maxim de 30 de zile de la data finalizarii favorabile a analizei reclamatiei, fara a se depasi termenul de 3 luni de la data introducerii acesteia.
 
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash (in numerar) la cea mai apropiata locatie FAN Courier, prin mandat postal sau prin viramentent bancar, daca solicitantul este persoana fizica, iar daca solicitantul este persoana juridica, despagubirea se va acorda prin ordin de plata sau prin compensare. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit dispozitiilor legale si prevederilor acestui document, FAN Courier Express este obligat sa acorde despagubiri.
 
In cazul unui serviciu postal prestat de mai multi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postala este obligat sa transmita reclamatiile primite, spre solutionare, furnizorului care a preluat trimiterea postala respectiva.
 
FAN Courier Express SRL raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale interne, astfel:
 
– cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
 
– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;
 
– cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu ramburs;
 
In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.
 
FAN Courier Express SRL raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale interne, astfel:
 
– cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
 
– cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
 
– cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.
 
In cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, FAN Courier Express SRL raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferensa corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.
 
La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dup caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
 
In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.
 
Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
 
In situația neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.
 
In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale FAN Courier Express SRL nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.
 
In urmatoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de raspundere:
 
– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 
– utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale (de exemplu registratura)
 
– trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
 
– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.